Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Celých 8 dní jsme slavili oktáv vánoční, který dnes vrcholí slavností Matky Boží, Panny Marie. Tou nejdůležitější osobou po Ježíškovi je jeho matka Panna Marie. A my dnes na Nový Rok slavíme její mateřství, ale né ledajaké mateřství. To lidské je sám osobě zázrak už v dnešní době.Ale my slavíme její božské mateřství. Z toho vyjádření jde až závrať. Něco neuvěřitelného co Bůh dokáže.Bůh, druhá božská osoba se stává člověkem v početí a narození malého Ježíška. Slavíme to, že Panna Maria je zároveň i božskou matkou. Tím, že porodila Ježíška, člověka jako my, je lidskou maminkou. Ale ona zároveň porodila i bytost, která má v sobě vedle lidské přirozenosti božskou přirozenost. A tím narozením v Betlémě se stala i matkou Boží, protože porodila božskou přirozenost v Ježíšovi. Narodilo se nám božství. Úžasné vyznamenání pro Marii a vyvoletí. Vždyť je plná milosti. Více již není možné přijmout.Skrze mateřství byla Maria spojena s božstvím v Ježíšovi. Je to nejhlubší spojení jakého člověk může dosáhnout.

Spojit se s božstvím Ježíše je možné skrze sv.přijímání. Panna Maria měla tuto možnost se s ním spojovat po Ježíšovém odchodu ze světa skrze eucharistii. To bylo něco velmi hlubokého pro ni. Moc dobře jej zakoušela, když jej nosila ve svém lůně. Když jej příjímala pod způsobou chleba, bylo to trochu jiné, ale velmi podobné pro ni. Byl tu On celý přítomen s tělem i duší a se svým božstvím.

Ale ani my nejsme nikterak ošizeni.  Božství Ježíše, jenž je přítomno ve sv.přijímání se s námi spojuje stejným způsobem, jako to zakoušela Matka Boži Panna Maria. Ježíška cítila lidsky ale božství jenž bylo zároveň v Ježíškovi  nevnímala. Zůstává jaksi nedotknutelné. Stejně i u nás. Příjímáme Ježíška v eucharistii. Narozdíl od Marie, my nevnímáme ani tělo ani božství, jen natolik nám Pán dá milost jej zakoušet v této milosti.Jak jsme slyšeli včera od máme milost za milostí. Tak toho využíjme v tomto vánočním čase.

 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - ZDE