Blog - Varhaník

To je můj milovaný syn...

To je můj milovaný syn...

Text evangelia dnešní neděle popisuje důvěrně známou scénu. Bůh se veřejně přihlašuje k "otcovství". A vyjadřuje to slovy, která jsou vlastní opravdu hrdým otcům: "To je můj milovaný syn...".

Číst dál
Slavná Matko Spasitele

Slavná Matko Spasitele

Slavná Matko Spasitele, bráno nebes, hvězdo mořská, na pomoc přijď svému lidu...

Číst dál
In memoriam...

In memoriam...

   Koncem letošního roku zemřel P. Josef Ondráček, kněz kostela s . Václava v Břeclavi. Rád bych na něj vzpomněl příběhem, kterým začínal svou promluvu při svatebním obřadu. Myslím, že poselství tohoto příběhu není důležité jen pro snoubence a manžely... Requiescat in pace, Padre... 

Číst dál
Tichá, opravdu tichá noc

Tichá, opravdu tichá noc

Zvláštní... Vždy byla pro mě hudebním symbolem Vánoc nádherná česká píseň Narodil se Kristus Pán. Ale letošní rok byl opravdu divný. A tak slyšíme mohutný chorál “... nám, nám narodil se!” z úst jednoho “povoleného” zpěváka... Pravým hudebním symbolem letošní vánoční doby je zcela určitě píseň Tichá noc. Hlavně tedy s důrazem na onen přívlastek...  

Číst dál
Vítejte v Půlnočním království...

Vítejte v Půlnočním království...

   Tak nám sklaplo… Podle nařízení vlády ČR je od pondělí 5.10. na bohoslužbách zakázáno zpívat…

   Tedy chápu proč, ale v životě by mě nenapadlo, že zrovna zpěv je nejrizikovější lidskou činností…

Číst dál
Stopařovy zkratky

Stopařovy zkratky

   V naší rodině se vžil termín "Stopařovy zkratky". Stopař je skautský vedoucí našich dětí, který proslul nevšedním nadáním. Kdykoli prohlásí: "Půjdeme tady tou zkratkou…", všichni ví, že se cesta k cíli protáhne minimálně jednou tolik. Kdykoliv. V dešti. V zimě. Až do tmy...

Číst dál
Sv. Augustin: "My jsme ta doba!"

Sv. Augustin: "My jsme ta doba!"

Máme tendenci vnímat světce v dějinách církve trochu jako "pohádkové bytosti". František z Assisi je super pohádkový děda, který mluví se zvířátky a na Vánoce staví jesličky, Václav se furt modlí, Jiří bojuje s draky … a Otcové poustevníci jsou obzvlášť srandovní… Tak jako pro děti dobrý, ale pro nás? Moderní lidi? My už jsme z toho přece vyrostli…

Číst dál
Ruach  - vane, kudy chce…

Ruach - vane, kudy chce…

   Příští neděli budeme slavit jednu z nejdůležitějších slavností v liturgickém roce - Slavnost Ducha Svatého. A i když si z hodin náboženství pamatujeme, že se jedná o jednu z podob Trojjediného Boha, co o něm opravdu víme? Přiznejme si, že naše představy o Duchu svatém  (v horším případě) ustrnuly na úrovni dětských pohádek, nebo - v lepším případě - jsou poněkud mlhavé…   Kdo tedy Duch Svatý je?

Číst dál
...takové normální pracoviště obyčejného vesnického varhaníka...

...takové normální pracoviště obyčejného vesnického varhaníka...

...takové normální pracoviště obyčejného vesnického varhaníka...

Číst dál
O happy Day - naše Vánoce ve velikonoční době

O happy Day - naše Vánoce ve velikonoční době

 Včera jsme v kostele zažili zázrak!

Číst dál
Aleluja...Velikonoční WOW!!!

Aleluja...Velikonoční WOW!!!

   Kdybychom chtěli  radost z velikonočních událostí vměstnat do jediného slova, nebylo by to žádné slovo s hlubokým a vážným významem, slovo, nad jehož významem by filozofové bádali po staletích. Je to slovo, které je odedávna používáno jako citoslovce (něco jako: "Jupí! Wow! Bomba!"…)

Číst dál
Exsultet - být přítomen okamžiku…

Exsultet - být přítomen okamžiku…

   Vigilie Vzkříšení. Noc, která dala jméno nejdůležitějším svátkům liturgického roku. Velká noc.Vzhledem k současné situaci je liturgie dnešní vigilie upravena, přesto její hluboký smysl zůstává nezměněn.

Číst dál
Improperia - Boží hlas do ticha srdce

Improperia - Boží hlas do ticha srdce

Číst dál
Ubi caritas - Kde bydlí Bůh?

Ubi caritas - Kde bydlí Bůh?

Číst dál
Temné hodinky-skrze tmu blíž světlu…

Temné hodinky-skrze tmu blíž světlu…

   Velikonoce jsou časem mnoha tradic - lidových i těch liturgických. Mezi nejzajímavější z nich pak patří tzv. Temné hodinky, neboli Tenebrae…

Číst dál
12