Blog - Varhaník

Vítejte v Půlnočním království...

Vítejte v Půlnočním království...

   Tak nám sklaplo… Podle nařízení vlády ČR je od pondělí 5.10. na bohoslužbách zakázáno zpívat…

   Tedy chápu proč, ale v životě by mě nenapadlo, že zrovna zpěv je nejrizikovější lidskou činností…

Číst dál
Stopařovy zkratky

Stopařovy zkratky

   V naší rodině se vžil termín "Stopařovy zkratky". Stopař je skautský vedoucí našich dětí, který proslul nevšedním nadáním. Kdykoli prohlásí: "Půjdeme tady tou zkratkou…", všichni ví, že se cesta k cíli protáhne minimálně jednou tolik. Kdykoliv. V dešti. V zimě. Až do tmy...

Číst dál
Sv. Augustin: "My jsme ta doba!"

Sv. Augustin: "My jsme ta doba!"

Máme tendenci vnímat světce v dějinách církve trochu jako "pohádkové bytosti". František z Assisi je super pohádkový děda, který mluví se zvířátky a na Vánoce staví jesličky, Václav se furt modlí, Jiří bojuje s draky … a Otcové poustevníci jsou obzvlášť srandovní… Tak jako pro děti dobrý, ale pro nás? Moderní lidi? My už jsme z toho přece vyrostli…

Číst dál
Ruach  - vane, kudy chce…

Ruach - vane, kudy chce…

   Příští neděli budeme slavit jednu z nejdůležitějších slavností v liturgickém roce - Slavnost Ducha Svatého. A i když si z hodin náboženství pamatujeme, že se jedná o jednu z podob Trojjediného Boha, co o něm opravdu víme? Přiznejme si, že naše představy o Duchu svatém  (v horším případě) ustrnuly na úrovni dětských pohádek, nebo - v lepším případě - jsou poněkud mlhavé…   Kdo tedy Duch Svatý je?

Číst dál
...takové normální pracoviště obyčejného vesnického varhaníka...

...takové normální pracoviště obyčejného vesnického varhaníka...

...takové normální pracoviště obyčejného vesnického varhaníka...

Číst dál
O happy Day - naše Vánoce ve velikonoční době

O happy Day - naše Vánoce ve velikonoční době

 Včera jsme v kostele zažili zázrak!

Číst dál
Aleluja...Velikonoční WOW!!!

Aleluja...Velikonoční WOW!!!

   Kdybychom chtěli  radost z velikonočních událostí vměstnat do jediného slova, nebylo by to žádné slovo s hlubokým a vážným významem, slovo, nad jehož významem by filozofové bádali po staletích. Je to slovo, které je odedávna používáno jako citoslovce (něco jako: "Jupí! Wow! Bomba!"…)

Číst dál
Exsultet - být přítomen okamžiku…

Exsultet - být přítomen okamžiku…

   Vigilie Vzkříšení. Noc, která dala jméno nejdůležitějším svátkům liturgického roku. Velká noc.Vzhledem k současné situaci je liturgie dnešní vigilie upravena, přesto její hluboký smysl zůstává nezměněn.

Číst dál
Improperia - Boží hlas do ticha srdce

Improperia - Boží hlas do ticha srdce

Číst dál
Ubi caritas - Kde bydlí Bůh?

Ubi caritas - Kde bydlí Bůh?

Číst dál
Temné hodinky-skrze tmu blíž světlu…

Temné hodinky-skrze tmu blíž světlu…

   Velikonoce jsou časem mnoha tradic - lidových i těch liturgických. Mezi nejzajímavější z nich pak patří tzv. Temné hodinky, neboli Tenebrae…

Číst dál
Květná neděle - hudební inspirace

Květná neděle - hudební inspirace

Květná neděle je odedávna nazývána nedělí palmovou nebo pašijovou. Historie této slavnosti sahá do raně křesťanských dob - zprávy o pochodu křesťanů z Olivetské hory do Jeruzaléma na tuto neděli máme z 5.století.

   Hudebně jsou nejvýznamnějšími body dnešní liturgie slavnostní průvod a čtené - nebo zpívané - pašije.

Číst dál
Krysztof Penderecki - umění poslouchat hudbu

Krysztof Penderecki - umění poslouchat hudbu

Možná jste v těchto dnech zaregistrovali v médiích krátkou zprávu o úmrtí polského skladatele Krysztofa Pendereckeho. A možná jste si pustili i ukázku jeho hudby…

A možná jste byli zděšeni….

Číst dál
Liturgie a hudba 5. neděle postní

Liturgie a hudba 5. neděle postní

Liturgie 5. neděle postní nás přivádí k momentu, který známe jako Vzkříšení Lazarovo. Tato evangelijní událost inspirovala řadu umělců ke ztvárnění oné situace.

Číst dál
J.S.Bach - varhaník se třemi mozky a bez předsudků

J.S.Bach - varhaník se třemi mozky a bez předsudků

V každé jeho skladbě je přítomna taková opravdovost víry, že je vlastně úplně jedno, jakou "konfesi" ta která skladba má. A totéž ostatně platí i pro Bacha - no schválně, víte, zda byl protestant nebo katolík? Jo, máte pravdu. Je to jedno…

Číst dál
12