Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŽERANOVIC, LUDSLAVIC, KUROVIC
od 1.10. do 8.10.2023 - 40. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
1.10.
26. neděle v mezidobí 08:00
Žeranovice
Za členy živého růžence, živé i zemřelé
09:45
Ludslavice
Za celou obec Ludslavice na přímluvu knížete sv. Václava.
11:00
Kurovice
Za živé i † farníky našich farností
Pondělí
2.10.
památka svatých andělů strážných 17:00
Žeranovice
Za živou a zemřelou rodinu Málkovu a duše v očistci.
Úterý
3.10.
úterý 26. týdne v mezidobí 18:00
Žeranovice
Setkáni PR a ER na faře.
Středa
4.10.
památka sv. Františka z Assisi 17:00
Kurovice
( volná intence )
Čtvrtek
5.10.
sv. Faustiny Kowalské, panny 17:00
Ludslavice
Za živé i + farníky našich farnosti
Pátek
6.10.
sv. Bruna, kněze 17:00
Žeranovice
Za zemřelého Jaroslava Fuksu, k jeho nedožitým 70-tinám, jeho zemřelé rodiče a ochranu Panny Marie pro ostatní živé příbuzenstvo.
Sobota
7.10.
památka Panny Marie Růžencové 07:30
Žeranovice
Na smír NSJ a NSPM + růženec + rozjímání
11:00
Žeranovice
Svatba: svátost manželství přijmou PETR KONEČNÝ a ZUZANA TOMALOVÁ
Neděle
8.10.
27. neděle v mezidobí 08:00
Žeranovice
Poděkování za úrodu
09:45
Ludslavice
Na poděkování u příležitosti životního jubilea 70 let s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let
11:00
Kurovice
( volná intence )
Ohlášky snoubenců: Petr Konečný, bydlištěm Žeranovice 122,svobodný, elektrikář,nar.14.7.1990 ve Zlíně a slečna Zuzana Tomalová, bydliště Újezdec u Luhačovic 117, svobodná, finanční asistentka,nar.26.7.1992 v Uherském Hradišti. Uzavřou dne 7.10. svátost manželství ve farním kostele v Žeranovicích. Případné námitky proti zamýšlenému sňatku hlaste na faře v Žeranovicích a Újezdci u Luhačovic.
 
21.10. se uskuteční pouť děkanátu Holešov a Kroměříž do Štípy u Zlína. Prosíme, připravte si dotazy na otce biskupa, které vložíme do krabičky k tomu předem nachystanou v kostele. 
 
Dnešní neděli 1.10. proběhne oslava sv. Václava v Ludslavicích i s odpoledním programem pro celou obec. 
 
Sbírky na potřeby farnosti proběhnou 15.10.