Pohřeb

Pohřeb

     V době nouzového stavu - se POHŘBY konají za účasti 15 lidí  !!!
 

Fara - přijít na faru a sepsat záznam o úmrtí a domluvit všechny 
           podrobnosti ohledně pohřbu