Pohřeb

Pohřeb


 

Fara - přijít na faru a sepsat záznam o úmrtí a domluvit všechny 
           podrobnosti ohledně pohřbu