Pastorační plán

Pastorační plán

                 2020

Leden

11.1. - Tříkrálová sbírka

Únor

2.2. - Hromnice, mše sv. za živé a zemřelé ženy a matky z farnosti
9.2. - Adorační den naší farnosti
26. 2. - Popeleční středa

Březen

Mše svatá za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání
Rekolekce v době postní

Duben

5.4. - Květná neděle
9.4. - Zelený čtvrtek
10.4. - Velký pátek
11.4. - Bílá sobota
12.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 8.00, při mši žehnání pokrmů, Svátostné požehnání v 14.00
13.4. - Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných 
19.4. - Neděle Božího milosrdenství
Misijní koláč

Květen

Pouť ke sv. Florianu - Horní Lapač (2.5. v 15.00), Racková (3.5. v 15.00)
Májové pobožnosti u kapličky na Horním Lapači, v Rackové
10.5. - Den matek
16.5. - Mše sv. u kapličky Jana Nepomuckého v 18.00
23.5. - Farní pouť
24.5. - První svaté přijímání 
30.5. - Svatodušní Vigilie
31.5. - Slavnost Seslání Ducha Svatého


Červen

7.6. - Slavnost Nejsvětější Trojice
11.6. - Slavnost Těla a Krve Páně
14.6. - Farní den, misijní koláč
28.6. - Farní pouť na Svatý Hostýn

Červenec - Srpen

9.8. - Svatovavřinecké hody
30.8. - Žehnání aktovek

Září

20.9. - Poděkování za úrodu

Říjen

4.10. - Mše sv. za členy živého růžence
10.10. - Děkanátní pouť do Olomouce za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání
18.10. - Misijní neděle, misijní koláč
25.10. - Výročí posvěcení kostela

Listopad

Dušičková pobožnost na hřbitově

22.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále, adorace 10.00 - 14.30, po ukončení svátostné požehnání
28.11. - Vigilie před adventní dobou
29.11. - Adventní jarmark, misijní koláč

Prosinec

Rorátní mše svaté
Adventní koncert

6.12. - Návštěva sv. Mikuláše
21.12. - Mše sv. s udílením svátosti pomazání nemocných
24.12. - Dětská mše svatá
25.12. - Odpoledne svátostné požehnání, zpívání koled u betléma v kostele
26.12. - Svátek sv. Štěpána
27.12. - Svátek sv. Rodiny, svěcení vína
31.12. - Děkovná mše svatá za uplynulý rok

Plán pastorační rady je vyvěšen na nástěnce při vstupu do kostela. 

Výtěžky z misijní činnosti naší farnosti - získané peněžní prostředky z misijních aktivit (Adventní jarmark, Misijní koláče) byly zaslány Papežským misijním dílům ČR.

 

                    2022

 

2.7.   Farní pouť na Svatý Hostýn od 8:00 - do 14:00

14.8.   Hlavní pouť ke sv. Vavřincovi - 2 mše sv. v 8:00 a v 10:00

4.9.   Žehnání aktovek při všech bohoslužbách

9.9. - 17.9.   Příprava farnosti na slavnost biřmování

10.9.   Pouť děkanátu Holešov a Kroměříž do Olomouce za obnovu rodin a nová kněžská povolání

18.9.   Udělení biřmování Mons.Antonínem Baslerem 21 biřmovancům  ( 1/2 biřmovanců z Ludslavic )

2.10.   Poděkování za úrodu

9.10.   Mše sv. za všechny členy živého růžence

21.10.   Výroční den posvěcení kostela v Žeranovicích ( posvěcen v neděli 21.10. 1900 )

23.10.   Misijní neděle - farnost uspořádá misijní koláč

6.11.   Dušičková pobožnost na hřbitově

20.11.   Krista Krále

ADVENT  - rorátní mše sv. pro děti 

4.12.   Mikulášská nadílka pro děti  s Mikulášem

24.12.   Dětská mše sv. v 10:00

31.12.   Silvest - děkovná mše sv.

 

Plán pastorační rady na první polovinu roku 2023

9.2.       Adorační den naší farnosti

11.2.     Svátost pomazání nemocných

22.2.     Popeleční středa

             Zahájení kurzu Alfa

             Křížové cesty v době postní

25.2.     První zpověď dětí k 1. sv. přijímání se slavnostním obědem v Rackové

19.3.     Misijní koláč

2.4.       Květná neděle

6.4.       Zelený čtvrtek

7.4.       Velký pátek

8.4.       Bílá sobota

             Vigilie Zmrtvýchvstání Páně ve 22:00

9.4.       Velikonoční neděle

             Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 8:00

6.5.       Mše svatá k sv. Floriánu na Horním Lapači, v 15:00

6.5.       Mše svatá k sv. Floriánu v Rackové, v 10:00

13.5.     Mše svatá ke sv. Janu Nepomuckému v Žeranovicích u kapličky, v 18:00

28.5.     1. svaté přijímání, mše svatá v 9:30

11.6.     Misijní koláč