Pastorační plán

Pastorační plán

2020

Červenec - Srpen

9.8. - Svatovavřinecké hody
30.8. - Žehnání aktovek

Září

20.9. - Poděkování za úrodu

Říjen

4.10. - Mše sv. za členy živého růžence
10.10. - Děkanátní pouť do Olomouce za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání
18.10. - Misijní neděle, misijní koláč
25.10. - Výročí posvěcení kostela

Listopad

Dušičková pobožnost na hřbitově

22.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále, adorace 10.00 - 14.30, po ukončení svátostné požehnání
28.11. - Vigilie před adventní dobou
29.11. - Adventní jarmark, misijní koláč

Prosinec

Rorátní mše svaté
Adventní koncert

6.12. - Návštěva sv. Mikuláše
21.12. - Mše sv. s udílením svátosti pomazání nemocných
24.12. - Dětská mše svatá
25.12. - Odpoledne svátostné požehnání, zpívání koled u betléma v kostele
26.12. - Svátek sv. Štěpána
27.12. - Svátek sv. Rodiny, svěcení vína
31.12. - Děkovná mše svatá za uplynulý rok

Plán pastorační rady je vyvěšen na nástěnce při vstupu do kostela. 

Výtěžky z misijní činnosti naší farnosti - získané peněžní prostředky z misijních aktivit (Adventní jarmark, Misijní koláče) byly zaslány Papežským misijním dílům ČR.