2022 / 23 / 24

2022 / 23 / 24

ŽEHNACÍ MODLITBA na začátku školního roku:

Bože, náš nebeský Otče,
Prosíme požehnej tyto školní tašky a pomůcky
a požehnej všem, kdo je budou v novém školním roce používat. 
Ať mají rozum otevřený k poznávání dobrého.
Ať mají odvahu a trpělivost.
Ať mají dostatek sil pro různé zkoušky a radost z kamarádských vztahů.
Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.

Amen.
2023 / 24
 
1.+ 2.třída  :   18.12.2o23