Křest

Křest


  Dítě může být pokřtěno jen „na víru“ rodičů, jichž se kněz před křtem dítěte ptá, zda oni věří a chtějí své dítě ve
víře vychovávat. Není možné tím vlastně nutit nevěřící či zcela nevědomé rodiče ke lži, aby prohlašovali, co není
pravda.
Aspoň jeden z rodičů musí být schopen předávat obsah víry, což se dříve samozřejmě předpokládalo.
Proto je třeba žádat po rodičích církevně sezdaných, kteří byli před svatbou knězem připraveni, aspoň jeden večer
přípravy na křest dítěte.
U církevně nesezdaných – a tedy zřejmě nežijících jako praktičtí křesťané – trvat na přípravě minimálně dvouměsíční s více setkáními (aspoň 4 po 14 dnech), přičemž je pak možno jim i nabídnout zplatnění sňatku. A protože kmotr má být podle směrnic znalý pravd víry ( biřmování) a mít schopnost nahradit rodiče při výchově, žádat totéž i od kmotra.

V případě, že chtějí dát rodiče pokřtít v jiné farnosti než ve vlastní, zeptat se po důvodech a nekřtít, dokud k tomu nedá souhlas jejich místní farář.

Nelze připustit, aby se lidé obraceli se křtem na duchovního správce, který křtí bez přípravy.
Z výnosu ČBK Pokyny pro udělování svátostí (ČMS BK ČSFR 5-17 / 10.-11. 10. 1990)

Pokud žadatelé neměli svatbu v kostele – pak přípravy následující:
1. Člověk hledá Boha  (existence Boha, jaký je Bůh v kterého věříme, co je víra – vztah přátelství a lásky)
Přednáška dne:
2. Bůh hledá člověka  (Abrahám, Mojžíš, Ježíš Kristus, církev a svátosti)
Přednáška dne:
3. Desatero  (Podrobnější rozvedení lásky k Bohu, bližnímu a sobě samému)
Přednáška dne:
4. Svátost křtu podrobnějším způsobem + obřad 
(Co je křest, kdo smí křtít, kdo smí být pokřtěn, křesťanská výchova, modlitba + projít obřad)
Přednáška dne:

Pokud žadatelé měli svatbu v kostele pak jen příprava č. 4.