Blog

Odešel hudebník a skladatel František Macek

Odešel hudebník a skladatel František Macek

 

 Zemřel František Macek, hudebník a skladatel

Kněžské svěcení v Olomouci 22.6.2o24

Kněžské svěcení v Olomouci 22.6.2o24

 

 Kněžské svěcení v Olomouci 22.6.2o24

P.Maria

P.Maria

 

P. Maria 

Maminka budoucího světce Carla Acutise nabízí rady rodičům

Maminka budoucího světce Carla Acutise nabízí rady rodičům

 

Číst dál
Mám zvedat sebe nebo své bližní?

Mám zvedat sebe nebo své bližní?

"Naši rodiče i učitelé nám od malička vštěpují, že uspět v tomto světě je naší povinností. Celý život se soustředíme na to, abychom stoupali k nějakému úspěchu. Okolí nás nutí získat co nejvíc znalostí, být lepší než druzí. Již od první třídy ve škole se soutěží a srovnává. A dokonce i láska se stává něčím, co je třeba dobývat, anebo co je odměnou pro vítěze. Život je prezentován jako řada bitev. Když vyhráváme, naplňujeme tak očekávání našeho společenského prostředí. A když prohráváme, viníme z toho naše osobní nedostatky." (Henri Nouwen)

Jaké to má pro společnost důsledky? Jde to i jinak?

Číst dál
Chtějí dospělí ukrást mládí pro sebe?

Chtějí dospělí ukrást mládí pro sebe?

Papež František napsal na základě synody o mládeži v roce 2018 dopis mládeži s názvem Kristus žije. Mezi mnoha úvahami nad životem mladých zaznívá i překvapivá zkušenost: "V některých částech světa se dospělí nesnaží anebo neumí předávat základní životní hodnoty. Osvojují si nepřirozený mladistvý styl. Vztah mezi mladými a dospělými je tak vystaven riziku, že je postaven na rovinu kamarádství, odehrává se na citové rovině, ale neobsahuje výchovný a kulturní rozměr. Sami mladí lidé upozornili na to, že takový styl brání předávání víry." 

Číst dál
Modlitba za Celostátní setkání Animátorů v Kroměříži

Modlitba za Celostátní setkání Animátorů v Kroměříži

Zveme vás všechny k modlitbě za Celostátní setkání Animátorů v Kroměříži, které proběhne ve dnech 12.–17. srpna 2024. Setkání je pro všechny mladé lidi, kteří se aktivně zapojují v církvi.

Číst dál
Muž dialogu - Pavel VI.

Muž dialogu - Pavel VI.

ČLOVĚK BYL STVOŘEN K DIALOGU

Giovanni Battista Montini, pozdější papež Pavel VI., svatořečený 14.10. 2018, byl ztělesněním tohoto tvrzení, které má základ již v Bibli, kdy Bůh vede dialog s člověkem, anděl s Marií...

"Dialog je NEZBYTNÝ pro základní dobro člověka, pro mír." Tento výrok, a s ním spojená otevřenost ducha a schopnost naslouchat, jsou charakteristickými znaky osobnosti svatého papeže Pavla VI., který dovedl do konce II. Vatikánský koncil. Řekl, že DIALOG, KTERÝ VEDE CÍRKEV, MUSÍ BÝT BEZ OMEZENÍ A PŘEKÁŽEK. 

Číst dál
Víkendová univerzita pro prarodiče a vnoučata

Víkendová univerzita pro prarodiče a vnoučata

Teologická fakulta Jihočeské univerzity srdečně zve seniory a jejich vnoučata od 6 do 14 let na společný víkendový kurz.

Číst dál
Modlitební brožura

Modlitební brožura

Modlitební brožura je zdrojem inspirace a praktických tipů pro modlitbu ve farnostech, v rodinách nebo mezi mladými lidmi, na duchovních cvičeních a poutích. Je to výzva ke zintenzivnění modlitby jako osobního dialogu s Pánem přítomným ve vztazích s druhými lidmi a v každém okamžiku našeho dne.

Číst dál
Ježíšovy otázky

Ježíšovy otázky

Na co se ptal Ježíš? Někdy odpovídá otázkou na otázku. Pozná úmysl tazatele. Podle článku "Ježíš je otázka" v internetovém časopise "Křesťan dnes" najdeme v evangeliích 307 Ježíšových otázek. Když si tedy evangelisté tyto otázky zapamatovali a zapsali je, usuzuji z toho, že byly pro učedníky důležité, a tedy mohou být stejně tak důležité i pro dnešní křesťany, kteří se za Ježíšovy učedníky také chtějí považovat, ale i pro všechny ostatní, kteří tak mohou Ježíšovo myšlení více poznávat.

Vybrala jsem pouze 8 samostatných otázek, které Pán Ježíš položil. Zodpovězme i my Ježíšovi každý z nás, sám za sebe. 

Číst dál
Umění dialogu

Umění dialogu

Sedíme spolu v kruhu. Každý může svobodně říct svůj názor, ať už je jakýkoliv. Všichni jsou přijímání takoví, jací jsou. Postoj druhého si vyslechneme, a možná s ním nebudeme souhlasit, ani nemusíme, ale třeba nás zkušenost druhého obohatí. Možná, že svůj pohled na život vidíme pouze ze své životní zkušenosti, avšak ostatní mohou mít zkušenosti naprosto odlišné. Je tedy logické, že v některých situacích reagují jinak než my anebo mají jiný žebříček hodnot. To je prostor pro dialog - vzájemné naslouchání, hledání a nacházení dostatečných důvodů pro naše vlastní názory, postoje i činy. Dialog vedeme s tím, že jsme ochotni změnit i svůj názor, pokud by pro to byly dostatečné důvody. Vedeme někdy v našem životě skutečný dialog? Jak často?

Číst dál
50 let od úmrtí kardinála Štěpána Trochty - vzpomíná nový litoměřický biskup

50 let od úmrtí kardinála Štěpána Trochty - vzpomíná nový litoměřický biskup

VIDEO: Kardinál Štěpán Trochta a Litoměřice - Církev.cz | Zprávy (cirkev.cz)Vepište abstrakt

Číst dál
Křížová cesta kamaráda s mentálním postižením

Křížová cesta kamaráda s mentálním postižením

Každý člověk nás může obohatit. Třeba jen tím, že se dívá na tu samou skutečnost z jiného úhlu pohledu. 

Byla jsem na Hostýně s lidmi s mentálním postižením. Procházeli jsme jednotlivá zastavení křížové cesty. U každého reliéfu jsem se zeptala svého spolupoutníka "Co dělá Pán Ježíš?" Očekávala jsem, že nějakým způsobem řekne název daného zastavení, ale onen poutník "nedotčený" klasickými názvy jednotlivých zastavení mi odpověděl vždy slovem nebo jednoduchou větou, která by mě nenapadla. Viděl to, čeho bych si nikdy nevšimla. Nechte se tedy pozvat na křížovou cestu pohledem jiného "Božího přítele". Můžete rozjímat nad jeho odpověďmi. (Ty jsou napsané tučně.)

Číst dál
Zpívejme píseň naděje – diecézní setkání chrámových hudebníků v Olomouci

Zpívejme píseň naděje – diecézní setkání chrámových hudebníků v Olomouci

 

Číst dál