Blog - Mše sv. - živé vysílání

pondělí 30.11.2o2o

pondělí 30.11.2o2o

Evangelium – Mt 4,18-22

Oni hned nechali sítě a následovali ho.

Číst dál
1.neděle advetní B - 29.11.2o2o v 8:00

1.neděle advetní B - 29.11.2o2o v 8:00

Evangelium - Mk 13,33-37

Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu.

Číst dál
pátek - 27.11.2o2o  ADORACE  a Mše sv. od 16:00 hod.

pátek - 27.11.2o2o ADORACE a Mše sv. od 16:00 hod.

omlouváme se za zvuk při adoraci, který nešel 36 minut

Evangelium – Lk 21,29-33

Až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko.

Číst dál
pondělí 23.11.2o2o

pondělí 23.11.2o2o

Evangelium – Lk 21,1-4

Spatřil chudou vdovu, jak dala dvě drobné mince.

Číst dál
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 22.11.2o2o

Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 22.11.2o2o

Evangelium – Mt 25,31-46

Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých.

Číst dál
pátek 20.11.2o2o od 16:00 ADORACE a Mše sv.

pátek 20.11.2o2o od 16:00 ADORACE a Mše sv.

Omlouváme se všem, nepodařilo se nám dnes přenášet živě mši svatou v důsledku výpadku internetu. Najdete zde jen Adoraci.

Evangelium – Lk 19,45-48

Z domu Božího jste udělali lupičské doupě.

Číst dál
pondělí - 16.11.2o2o v 17:10

pondělí - 16.11.2o2o v 17:10

Evangelium – Lk 18,35-43

Co chceš, abych pro tebe udělal? – Pane, ať vidím.

Číst dál
33.neděle v mezidobí - 15.11.2o2o v 8:00

33.neděle v mezidobí - 15.11.2o2o v 8:00

Evangelium – Mt 25,14-30

Číst dál
ADORACE  a mše sv. - pátek 13.11.2o2o od 16:00

ADORACE a mše sv. - pátek 13.11.2o2o od 16:00

Číst dál
pondělí 9.11. 2o2o v 17:10

pondělí 9.11. 2o2o v 17:10

Evangelium – Jan 2,13-22

Řekl to o chrámu svého těla.

Číst dál
první sobota 7.11.2o2o v 7:30

první sobota 7.11.2o2o v 7:30

Evangelium – Lk 16,9-15

Jestliže jste nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství?

Číst dál
32.neděle v mezidobí - 8.11.2o2o v 8:00

32.neděle v mezidobí - 8.11.2o2o v 8:00

Evangelium – Mt 25,1-13

Ženich je tady! Jděte mu naproti!

Číst dál
první pátek 6.11.2020 v 17:10

první pátek 6.11.2020 v 17:10

Evangelium – Lk 16,1-8

Synové tohoto světa jsou k sobě navzájem prozíravější než synové světla.

Číst dál
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  - 2.11.2o2o ZÁZNAM

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 2.11.2o2o ZÁZNAM

Evangelium – Lk 24,13-35

Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?

Číst dál
Slavnost Všech Svatých - 1.11.2o2o ZÁZNAM

Slavnost Všech Svatých - 1.11.2o2o ZÁZNAM

Evangelium – Mt 5,1-12a

Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu!

Číst dál