Blog - Modlitba

Adventní modlitba Anselma Gruna

Adventní modlitba Anselma Gruna

Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna. Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi. 

Číst dál
Modlitba Anselma Gruna na svatou Barboru

Modlitba Anselma Gruna na svatou Barboru

Dobrý Bože, ve svátek svaté Barbory dáváme do vázy třešňovou větévku, aby nám o Vánocích vykvetla.

„Barborka“ je nám znamením naděje, že i uprostřed chladu našeho života nás zahřívá tvá láska a že na nás dovede vykouzlit květy.
Požehnej tento den, abychom v postavě svaté Barbory dokázali vytušit tajemství vlastního života. Stejně jako ona jsme i my „cizinci“. Přicházíme do pozemského života z jiného, božského světa. Tak jako Barbora oblékáme zelený šat. Svěží síla Ducha svatého nás prostupuje tak, aby i v nás všechno rozkvetlo a stalo se zdrojem života pro druhé.

Číst dál
ODPUŠTĚNÍ

ODPUŠTĚNÍ

Na pódium na Mladifestu 2023 v Medjugorii přišli pohlední mladí manželé se třemi krásnými dětmi. Žena – Španělka, povídala, jak přijela poprvé do Medjugorje vlastně z donucení a místo modliteb chodila pít pivo. Jedním z číšníků v oné hospodě byl její budoucí manžel. Po několika letech manželství přišla (v době Covidu) tak velká krize a nenávist mezi manžely, že se žena s nejmladší dcerkou vrátila do Španělska a manžel se dvěma malými syny zůstal v Bosně a Hercegovině. Co dál? Manželé měli pocit, že se nikdy neměli brát. 

Číst dál
Modlitba misionářů všedního dne

Modlitba misionářů všedního dne

Maria, Matko, Ty, která jsi držela v rukou děťátko z jeslí a mrtvého z Kalvárie, chraň nás ode všech klamných nadějí, kvůli kterým bychom s styděli za jeho chudobu a za jeho kříž.

Pane Ježíši, dej ať přijmeme svůj kříž. Kříž skrytý v telefonu, který nám brání zavolat. Kříž skrytý v našem peru nebo klávesnici, který zpožďuje naši korespondenci. Kříž, který se skrývá v naší práci a působí, že se bojíme pondělka, že jsme podráždění nebo uspěchaní. Kříž, který se skrývá v životě a má za následek to, že se nudíme nebo děláme zbytečné věci. Kříž, který objevíme ve smrti a který nám vhání slzy do očí...

Duchu svatý, Přijď! A veď nás! Na zalidněné schody. Do metra. Do temných ulic. Na nádraží. Dej, aby můj krunýř nebyl pro tebe překážkou. Ať se modlím za všechny lidi, které potkám.

Bože, Otče náš, dej, abychom milovali láskou, která není z člověka, ale abychom milovali láskou, která je z Boha. 

Moje oči, moje ruce, moje ústa patří tobě! Zde jsou má ústa, aby ses na lidi usmál. Zde jsou mé oči, aby ses na ně s láskou podíval. Zde je můj hlas, abys je potěšil. Zde je mé srdce, abys je miloval.

Ať se nám nestýská ani po druhovi, ani po přítelkyni, která by pochopila všechno, co máme na srdci, ani po sladké hodince v koutě kostela ani po oblíbené knížce ani po křesle a televizi doma.

Dej nám, ať nestahujeme Krista na úroveň světa, ale ať pozvedáme svět na úroveň Krista.

(Madeleine Delbrelová)

Modlitba za mládež od 13.11. - do 20.11. 2o22

Modlitba za mládež od 13.11. - do 20.11. 2o22

Od 13. do 20. listopadu 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Smyslem této akce je zaměřit život církve na mladé lidi, ve kterých církev vnímá svoji budoucnost. Každý se může zapojit, a to ve společné modlitbě nebo i ve své osobní.

 

MODLITBA ZA MLÁDEŽ

Dobrý Otče,

vylej svého Ducha svatého na všechny
mladé lidi a dej jim poznat svou lásku,
kterou je nekonečně miluješ.
Daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu,
nové zakoušení Tvé moci,
novou důvěru k Tvému slovu
i novou odevzdanost pro Tvou službu,
aby Tvoje Láska rostla v jejich srdcích.

Panno Maria,

Ty, která jsi dobře porozuměla tomu,
co to znamená svěřit se do Božích rukou
a s radostí spěchat šířit evangelium,
přimlouvej se za nás!
AMEN.

S církevním schválením vydala
Sekce pro mládež České biskupské konference.

Budem jedno tělo, budem jedna duše...

Budem jedno tělo, budem jedna duše...

V ráji, se Adam ani Eva zpočátku nestyděli. Neměli proč. Jejich tělo a duše byly nerozděleny, neporušeny, byly v jednotě se Stvořitelem. Žili jeden pro druhého a žádný z nich se nezabýval sám sebou. Darovali se jeden druhému. Jejich těla byla chrámem, kde přebýval Bůh. A zároveň Adamovo tělo bylo z dechu Boha a Evino tělo z žebra Adama, takže byli "jedno tělo a jedna duše". Žili v naprosté otevřenosti, důvěrnosti a přátelství této trojice: Bůh, Adam, Eva. 

Do tohoto vztahu nás Bůh chce vrátit. Do života, ve kterém jsme pro druhého bezvýhradným a bezpodmínečným DAREM. A nezáleží na tom, zda člověk žije zasvěceným životem a je darem pro společenství lidí nebo zda žije v manželství a je darem pro manžela či manželku.

Číst dál
"Jsi dobrý jako chléb"

"Jsi dobrý jako chléb"

říkají Francouzi, když chtějí někoho pochválit. Vnímáme chléb také tak?

Vítáte hosta chlebem a solí? Zřejmě ne. Dnes je asi zvykem spíše rozbalit sušenky, chipsy, čokoládu, v lepším případě nabídnout hostům nějakou buchtu. Kdo z nás jí suchý krajíc chleba? Zvykli jsme si na různé chutě a jsme vybíraví. Někdy jíme jen proto, že máme chuť a ne hlad. Hodně lidí jí jen to, co jim chutná, často si na jídle zakládají a mnohdy za něj dávají spoustu peněz. A někdy se lidé přejídají. Možná si ani neuvědomují, že obžerství je jedním z hlavních hříchů. Nebyla jednodušší doba, kdy člověk neměl na výběr a byl vděčný za jednoduché jídlo?

Číst dál
Díky za úrodu!

Díky za úrodu!

"Zase brambory? Nechci pořád jíst brambory." říkal syn jako malý. Ale až začal sám pracovat, platit si svůj nájem a veškeré výdaje, a často s výplatou nevyšel, to potom s radostí přijel domů, když se zrovna vybíraly brambory: "Jé, brambory, výborně! Nebudeme se muset starat o to, co jíst! Budeme mít zase plný sklep!" a s radostí šel na pole. 

Člověk je vděčný až když pozná nedostatek.

Lidé, kteří zažili dobu války, nedostatek a potraviny na lístky, tak by například nikdy těstoviny nenatírali temperou nebo nelepili na papír jako se to dnes běžně dělá ve školách. Znovu se musíme naučit VÁŽIT SI JÍDLA a ŠETŘIT.

Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. (Žalm 67,7)

Číst dál
Adventní modlitba

Adventní modlitba

Modleme se spolu s otcem Anselmem Grunem:

Číst dál
Modlitba na svatého Mikuláše

Modlitba na svatého Mikuláše

Modleme se spolu s Anselmem Grunem:

Číst dál
Modlitba ke svatému Josefovi, ochránci všech vztahů

Modlitba ke svatému Josefovi, ochránci všech vztahů

Podpora v nesnázích

Papež František zakončil svou středeční audienci  modlitbou za pomoc každému, kdo bojuje s osamělostí, a dodal, že ve svatém Josefovi mohou najít „spojence, přítele a oporu“. Svatý Josef nám nabízí model, jak zacházet s našimi vztahy.

Číst dál
MODLITBA ZA BIŘMOVANCE

MODLITBA ZA BIŘMOVANCE

Číst dál
Dělejte to jako já.....

Dělejte to jako já.....

Číst dál
Triduum modliteb za nemocnou osobu

Triduum modliteb za nemocnou osobu

I takto můžeme bojovat s nemocí - modlit se tři dny po sobě za nemocného člověka, na přímluvu svaté Rity, přímluvkyně v beznadějných situacích. 

Číst dál
Plnomocné odpustky k roku sv.Josefa

Plnomocné odpustky k roku sv.Josefa

Číst dál
12