Blog - Náboženství

Skautky v Žeranovicích na faře

Skautky v Žeranovicích na faře

Skauting.

Těžko v krátkosti popsat, co se všechno pod tímto slovem skrývá. Snad by se skauting dal nazvat školou pro život, kdy se dítě prakticky učí reagovat v zátěžových situacích a znát samo sebe, a také se samo snaží zdokonalovat se v tom, co chce umět. Dětem je dávána důvěra a zodpovědnost, a tak se učí být zodpovědnými. Žít ve vztazích, ve světe i v přírodě. Být fyzicky i psychicky silnější. Zachovat pozitivní mysl a nemyslet jen na sebe. A hlavně - děti ani nevědí, že se něco takového učí. A to je na tom to nejlepší - učí se hrami, spoluprací, pobytem v přírodě, kdy na táboře v dešti a v nepohodě spolu spontánně tančí a zpívají nebo se třeba koulují blátem. A všichni se spolu snaží konat dobré skutky... A bonus navíc - přátelství ze skautu většinou přetrvávají po celý život! Ty zážitky a společné hodnoty natolik spojují, že má člověk opravdu celoživotní oporu. Dokonce v celém světě - já jsem například v 17 letech jela sama s kamarádkou na brigádu na skautský ostrov do Švédska. Mě osobně připravil skaut na mé životní povolání a na každodenní praktický život více než mé dvě vysoké školy. 

Níže si mohou zájemci rozkliknout plán akcí, kterých se zúčastní i družina skautek "Miriam" v Žeranovicích a také odkaz na video "skauting ve 167 vteřinách".

Číst dál
NOVÉ OBZORY

NOVÉ OBZORY

PŘÁTELSTVÍ NA CELÝ ŽIVOT

PRAKTICKY ŽITÉ KŘESŤANSTVÍ

SEBEOVLÁDÁNÍ A SEBEROZVOJ

ZÁŽITKY CO TĚ MNOHO NAUČÍ DO ŽIVOTA

Zajímá Tě styl života v radosti, přátelské spolupráci a službě Bohu i lidem? V Žeranovicích zakládáme družinu světlušek či skautek, která bude patřit pod skautský oddíl "Čumulangma" Slatinice.

Výzva pro všechny dívky, slečny, holky: 

Ve čtvrtek 5.10. od 16.00 do 18:00 bude probíhat první schůzka, sraz v Žeranovicích na faře.        Doporučený věk je od 8 let (2.třída).

Zveme i Tebe, co máš 14 a více! Můžeš být zapojena do přípravy programu a chystání akcí pro mladší. A zároveň zažít akce s partou stejně starých skautek ze Slatinic.

Číst dál
NÁBOŽENSTVÍ

NÁBOŽENSTVÍ

ZŠ ŽERANOVICE 

1.a 2. třída: středa 13:25-14:30 ve škole

3. třída: pondělí 13:50 - 14:35 ve škole

4. a 5. třída: středa 14:45 - 15:20 ve škole

 

2. stupeň:  PONDĚLÍ 16:15 NA FAŘE 

 

ZŠ RACKOVÁ - ČTVRTEK PO VYUČOVÁNÍ 

 

VÝLET DĚTÍ S RODIČI - SOBOTA 16.9.

Zveme děti a rodiče 3., 4. a 5. třídy na výlet na svatý Hostýn.

Sraz: 8:00 v Holešově na vlakovém nádraží, v 8:16 vlakem do Bystřice p.H.

Návrat: v 16:05 vlakem do Holešova

Program: pěší putování z Bystřice na Hostýn a zpět, úkoly ve dvojicích třeťák + starší žák, v 11:30 mše svatá, oběd - svačina z vlastních zásob

Knihy (nejen) pro třeťáky

Knihy (nejen) pro třeťáky

Přinášíme tip na dvě knihy, které mohou být dobrým dárkem pro třeťáčky. Obě si také můžete prohlédnout nebo zapůjčit ve farní knihovně každou středu ve 14 hodin a každý čtvrtek v  19 hodin (mimo svátky a prázdniny).

Číst dál
Co můžeš udělat pro své dítě. (Rady psychiatra Dr. Ross Campbella)

Co můžeš udělat pro své dítě. (Rady psychiatra Dr. Ross Campbella)

Nechci přinášet "dříví do lesa" - další názory do "názorového pralesa" výchovy. O dnešní době se dá říct vzhledem k výchově dětí - co člověk, to názor. Dnes se styly výchovy nerůzní jen mezi národy nebo mezi generacemi, ale i mezi mladými rodiči jsou obrovské rozdíly ve výchově a v komunikaci s dětmi - podle toho, co zažili jako děti a podle toho, co si o výchově přečetli, slyšeli a co se jim líbí. Mohou si vybrat. 

Avšak nevěřím tomu, že by se lidský (dětský) mozek měnil z generace na generaci tak rychle jako názory na jeho výchovu. Věřím tedy tomu, že musí být něco univerzálního. Nějaké opravdu jednoduché pravidlo.

Číst dál
PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2o23 - setkání rodičů a dětí

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2o23 - setkání rodičů a dětí

SETKÁNÍ VŠECH RODIČŮ I DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU V ŽERANOVICÍCH K 1.SV. PŘIJÍMÁNÍ BUDE PROBÍHAT V NÁSLEDUJÍCÍCH TERMÍNECH V 16 HOD. V KOSTELE SV. VAVŘINCE V ŽERANOVICÍCH nebo NA FAŘE.

 

 •  
  3.10. setkání rodičů na faře

  Na prvním setkání rodičů na faře představily katechetky a otec Radek jak bude probíhat celoroční příprava. Rodiče čeká zejména příprava doma s dětmi - setkávat se nad Písmem svatým a při modlitbě v rodině, a také navštěvovat nedělní bohoslužby. Rodiče budou pravidelně dostávat i dopisy pro inspiraci jak prohloubit rodinný náboženský život. V náboženství a při setkáváních rodičů a dětí v kostele budou probíhat názorné katecheze dle didaktické metodiky "Dnes budu tvým hostem". V první části přípravy si děti uvědomí dar svého křtu a poté se budou postupně seznamovat s biblickými příběhy to tom, jak Pán Ježíš uzdravoval lidem oči, uši, ruce, ústa, nohy, srdce... a děti by si měly při tom uvědomovat, v jakých situacích se také chovají jako "nemocní" neboli hříšní, a potřebují od Pána Ježíše také uzdravení.

  V době postní bude čekat děti první svatá zpověď s následným obědem na zámečku dle biblického podobenství o marnotratném synu.

  Domluvili jsme se, že datum první svaté zpovědi bude 25.2. 2o23  + prvního svatého přijímání bude 28.5. 2023

 •  
  7.11. setkání rodičů a dětí 

  *   foto :  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13                         

 • 9.1.2o23 setkání rodičů a dětí od 16:00 v kostele

  Téma setkání: Uzdravení hluchoněmého

 •  
  6.2.2o23 setkání rodičů a dětí

  *Téma setkání: Marnotratný Syn

 •  
  20.2.2o23 setkání rodičů na faře

  * Setkání jen rodičů na faře proběhlo od 16:00 hodin. Společně jsme se zamýšleli jak pomoci dětem se sv. smíření. Debata otvírala různé pohledy ale nejdůležitější je osobní příklad rodičů. Žádné jiné důvody neobstojí.  

 
25.2.2o23 první zpověď dětí + společný oběd u Karla v Rackové
 • Zpověď proběhla po úvodních informacích  po 10:00 hod. Ke zpovědi přistoupilo 12 dětí. Jedna holčička nemohla kvůli zdravotnímu stavu. Pak přistoupili ke sv. smíření i rodiče dětí. Zpovídání skončilo po 1/2 dvanácté a pak jsme odjeli na společný oběd na Rackovou ke Karlovi, abychom napodobyli otce, jenž pro svého marnotratného syna vystrojil velkou hostinu.

 

 • Mše za rodiče a děti :   5.3. 2o23 v 8:00
 •                                         14.4. 2o23 v 17:10    
 •                                                23.5. 2o23 v 17:00
 •  
  27.3.2o23 setkání rodičů a dětí - eucharistický stůl

  *Setkání s rodiči a dětmi proběhlo ve velmi pěkné atmosféře. Tentokrát bylo téma již eucharistické. Uvědomili jsme si význam stolu v rodině, kde převážně každé dítě tráví hodně svého času spolu s rodiči a sourozenci. P. Ježíš ustanovil památku na své Tělo a Krev právě při stolu se svými učedníky. Děti při této katechezi postupně vyzdobili stůl a společně s rodiči si vyzkoušeli přijetí Těla a Krve Páně v podobě kousku obyčejného chleba a minerálky s příchutí hroznů.

 •  
  17.4.2o23 setkání rodičů a dětí

  *Setkání s rodiči a dětmi proběhlo od 16:00 hod. v našem kostele v Žeranovicích a  je již poslední. Pak se setkáme jen s rodičmi. Tentokrát bylo téma vzkříšení, které se odehrálo v zahradě, kam byl Pán pohřben. 

 •  
  15.5. 2o23 Mimořádné setkání jen RODIČŮ - na faře v 16:00 hod.

  *

   

                                   

                                         KALENDÁŘ přezkoušení prvokomunikantů na faře 2o23

"Domácí náboženství" aneb o čem se bavit s dětmi

"Domácí náboženství" aneb o čem se bavit s dětmi

Jak rodiče dětí zjistí co jejich děti probírají v náboženství v Žeranovicích? Rodiče prvňáčků a druháčků nemohou většinou zjistit nic, pokud jim to děti sami nepovědí. A proto je zde tato rubrika, kde rodiče budou pravidelně nacházet některé aktivity z hodin náboženství i něco navíc a mohou si z nich vzít inspiraci jak v běžném životě ukazovat dětem, jaký je Bůh. Pokud na něco přijdou děti samy, přijmou tuto skutečnost a pamatují si ji. Takže hodina náboženství je často koncipována jako cíleně směřované otázky katechety a následné odpovědi a tvorba dětí. Důležitou součástí je však i četba Bible - Božího Slova.

A protože víra se předává nejvíce doma, budeme postupně i rodiče seznamovat se svými nápady třeba i na doma. Tady jsou ty první:

Číst dál
Náboženství na Horním Lapači a na faře v Žeranovicích

Náboženství na Horním Lapači a na faře v Žeranovicích

Náboženství na Horním Lapači a v Žeranovicích na faře bude probíhat od října 2022

POZOR ZMĚNA!

Náboženství na Horním Lapači v zasedací místnosti obecního úřadu pro děti 1. - 9. třídy bude bývat každý týden ve STŘEDU od 16:15. Začneme 5. 10. 2022.

Náboženství pro II. stupeň ZŠ bude probíhat na faře v Žeranovicích ve ČTVRTEK od 18:30. Začneme 13. 10. 2022. 

kontakt na paní katechetku Hanu Zavadilovou tel.: 723 914 812

Náboženství na Horním Lapači a na faře v Žeranovicích

Náboženství na Horním Lapači a na faře v Žeranovicích

Ve školním roce 2021/2022 bude náboženství na Horním Lapači probíhat každý týden v pondělí od 16:15.

Náboženství 2. stupně ZŠ bude probíhat každý týden v pondělí od 18:15.

Předpokládaný začátek výuky v tomto školním roce bude od pondělí 13. 9. 2021.

 

Náboženství 2.třída Racková

Náboženství 2.třída Racková

  5.2.2o21 - Uvedení Páně do chrámu

Náboženství Žeranovice šk. rok 2019/20

Náboženství Žeranovice šk. rok 2019/20

Fotografie z hodin náboženství 

Náboženství 3.třída Racková od 1.2. do 14.2.

Náboženství 3.třída Racková od 1.2. do 14.2.

ÚKOL PRO TŘEŤÁKY Z RACKOVÉ NA TENTO TÝDEN:

Číst dál
Náboženství 1.třída

Náboženství 1.třída

Foto 1.2.2o21  - Ježíš uzdravuje ochrnutého mladíka

1