Blog - Duchovní slovo

Ježíšovy otázky

Ježíšovy otázky

Na co se ptal Ježíš? Někdy odpovídá otázkou na otázku. Pozná úmysl tazatele. Podle článku "Ježíš je otázka" v internetovém časopise "Křesťan dnes" najdeme v evangeliích 307 Ježíšových otázek. Když si tedy evangelisté tyto otázky zapamatovali a zapsali je, usuzuji z toho, že byly pro učedníky důležité, a tedy mohou být stejně tak důležité i pro dnešní křesťany, kteří se za Ježíšovy učedníky také chtějí považovat, ale i pro všechny ostatní, kteří tak mohou Ježíšovo myšlení více poznávat.

Vybrala jsem pouze 8 samostatných otázek, které Pán Ježíš položil. Zodpovězme i my Ježíšovi každý z nás, sám za sebe. 

Číst dál
Umění dialogu

Umění dialogu

Sedíme spolu v kruhu. Každý může svobodně říct svůj názor, ať už je jakýkoliv. Všichni jsou přijímání takoví, jací jsou. Postoj druhého si vyslechneme, a možná s ním nebudeme souhlasit, ani nemusíme, ale třeba nás zkušenost druhého obohatí. Možná, že svůj pohled na život vidíme pouze ze své životní zkušenosti, avšak ostatní mohou mít zkušenosti naprosto odlišné. Je tedy logické, že v některých situacích reagují jinak než my anebo mají jiný žebříček hodnot. To je prostor pro dialog - vzájemné naslouchání, hledání a nacházení dostatečných důvodů pro naše vlastní názory, postoje i činy. Dialog vedeme s tím, že jsme ochotni změnit i svůj názor, pokud by pro to byly dostatečné důvody. Vedeme někdy v našem životě skutečný dialog? Jak často?

Číst dál
Křížová cesta kamaráda s mentálním postižením

Křížová cesta kamaráda s mentálním postižením

Každý člověk nás může obohatit. Třeba jen tím, že se dívá na tu samou skutečnost z jiného úhlu pohledu. 

Byla jsem na Hostýně s lidmi s mentálním postižením. Procházeli jsme jednotlivá zastavení křížové cesty. U každého reliéfu jsem se zeptala svého spolupoutníka "Co dělá Pán Ježíš?" Očekávala jsem, že nějakým způsobem řekne název daného zastavení, ale onen poutník "nedotčený" klasickými názvy jednotlivých zastavení mi odpověděl vždy slovem nebo jednoduchou větou, která by mě nenapadla. Viděl to, čeho bych si nikdy nevšimla. Nechte se tedy pozvat na křížovou cestu pohledem jiného "Božího přítele". Můžete rozjímat nad jeho odpověďmi. (Ty jsou napsané tučně.)

Číst dál
Most pro lásku

Most pro lásku

Rozvedení manželé. Rozhádaní (ne)přátelé. Rozdílná náboženství. Válčící národy. Kdo je spojí? Nejsou to dva břehy téže řeky? Řeky lásky? Most se dotýká obou břehů. 

Co je tím mostem? Jak sjednotit rozdělenou lásku? Lidskými silami je to nemožné. Denně se přesvědčujeme, že sám "dobrý člověk" nic nezmůže proti opakujícímu se  zlu.

Právě probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Modlitby za tuto jednotu probíhají na obou "stranách řeky", ve všech proti sobě válčících státech.

Číst dál
A anděl od ní odešel.

A anděl od ní odešel.

Konec 38.verše,1. kapitoly Lukášova evangelia. Již potřetí, a naposledy, se zamýšlíme nad tímto veršem, dnes tedy nad zakončením. Maria jako jediná z lidí byla bez hříchu. Maria jako nikdo z nás mluvila s andělem. Jediná Maria. Ale anděl odešel. Maria zůstala sama. Neměla se s kým dále poradit. Přišly nesmírně bolestné chvíle. Ale už nic neslyšela. Žádné další Boží Slovo, žádná útěcha. Nikdo z lidí jí nemohl porozumět. Ona, která mluvila s andělem, se nedočkala dalších zpráv, ujištění ani pomoci. Musela věřit, že to, co jednou slyšela, platí pro vždy, ať se stane cokoliv. 

V noci po narození Ježíše ji Josef vzbudil, že musí rychle utéct, protože dítěti jde o život. Mohla se logicky ptát "Jak to? To Bůh nemůže nic udělat? Nemůže toho Heroda zabít?" Místo toho Herodes zabil spousty nevinných dětí. Bůh neulehčuje úděl zde na zemi ani svým milovaným a vyvoleným. Maria se stala psancem, uprchlíkem v cizí zemi. A což teprve když jejímu Synovi, Božímu dítěti, probodli bok a mrtvého jí ho pak v noci položili do klína. Bolest Matky se nedá vypovědět. A Bůh mlčel. 

Číst dál
Ať se mi stane podle Tvého Slova.

Ať se mi stane podle Tvého Slova.

Druhá část Mariiny odpovědi archandělu Gabrielovi. 

Abychom mohli odpovědět i my stejně jako Maria, potřebujeme k tomu dvě podmínky - ZNÁT a CHTÍT. Nějakým způsobem poznat, uslyšet Boží slovo určené konkrétně pro můj život. A zároveň chtít, aby se slovo Boží naplnilo i v mém životě. A to vyžaduje i jistou odvahu.

Číst dál
Jsem služebnice Páně (Lk 1,38)

Jsem služebnice Páně (Lk 1,38)

Tak odpovídá Maria andělovi.

Jsem i já služebnice? Jsem i já služebník? Komu sloužím? A sloužím vůbec někomu? Jsem ochotný posloužit doma svým blízkým a udělat jim radost třeba i drobnou službou? Jsem prospěšný? Jsem oddaný své firmě, své práci, své rodině...? Chci pro ně i něco obětovat?

Jsou profese, které vyžadují službu lidem. Tam se přímo říká: "Jdu do služby." Lidé v pomáhajících profesích mnohdy obětují svůj spánek, zdraví, nervy, pohodlí i volný čas ve službě druhým. Takových je však v populaci menšina.

Maria byla "ve službě" celým svým životem. Bez jakéhokoliv hříchu sloužila každičkou chvilku svého života Bohu.

Číst dál
Vděčnost

Vděčnost

Jeden člověk se zeptal slepce: „Věříte, že vás Bůh může uzdravit?“ Odpověděl:
„Samozřejmě, že tomu věřím.“

Potom se ho zeptal: „A modlíte se za své uzdravení?“
Muž odpověděl: „Ne, nemám na to čas.“

„Jak to myslíte?“ Odpověděl: „Všechen čas,
který mám, trávím tím, že děkuji Bohu za všechno, co mi dal. 

Číst dál
Maria, veď nás k Ježíši.

Maria, veď nás k Ježíši.

Advent je příprava na příchod. A kdo o příchodu Mesiáše ví lépe než jeho Matka - Panna Maria? Jak se na Jeho příchod připravovala ona? Jaký měla "adventní kalednář"?

Pro Marii začal její advent dvěma větami od anděla - šokující zprávou, která byla pro okolí přinejmenším nepochopitelná a pobuřující. 

Zamysleme se společně, jak následovat Marii, aby se Boží vtělená Láska narodila i v našem srdci. Jak se znovu narodí Spasitel v naší rodině? Jak by mohl přijít do chlívku (anebo do paláce) mého života?

Číst dál
F I L M A N A

F I L M A N A

Vzniká křesťanská online filmotéka...

ODPUŠTĚNÍ

ODPUŠTĚNÍ

Na pódium na Mladifestu 2023 v Medjugorii přišli pohlední mladí manželé se třemi krásnými dětmi. Žena – Španělka, povídala, jak přijela poprvé do Medjugorje vlastně z donucení a místo modliteb chodila pít pivo. Jedním z číšníků v oné hospodě byl její budoucí manžel. Po několika letech manželství přišla (v době Covidu) tak velká krize a nenávist mezi manžely, že se žena s nejmladší dcerkou vrátila do Španělska a manžel se dvěma malými syny zůstal v Bosně a Hercegovině. Co dál? Manželé měli pocit, že se nikdy neměli brát. 

Číst dál
Kněz Marián Kuffa ve veřejném domě! aneb nic není nemožné

Kněz Marián Kuffa ve veřejném domě! aneb nic není nemožné

Bola to Božia Prozreteľnosť, že som sa dostal aj do takých domov, ktorým hovoríme verejné. Ako to tam vyzeralo? Veľká miestnosť, v prostriedku stôl s kartami, dookola postele a na nich sa striedali muži a ženy. Ani sa nehanbili ísť do inej izby. Pomyslel som si: "Kde som to prišiel?"

Číst dál
Šokující chování svaté Kunigundy

Šokující chování svaté Kunigundy

Přistihli jste se někdy, že něco děláte proto, že to dělají druzí, a ne proto, že jste se tak čistě rozhodli sami od sebe? Kamarád vám něco doporučí. Soused něco má. Vaši příbuzní vám líčí jak je něco super... Podle okolí často lidé posuzují to, co je "normální". Když je třeba v zaměstnání zvykem nějak mluvit o druhých, snadno se k tomu ostatní přidají. Pokud si při práci ostatní udělají přestávku, my si ji uděláme také, i když nejsme unavení. Anebo pokud všichni kolegové kouří, snadno se to naučí i mladý "nováček". 

A tak se stalo, že v rádiu nedávno mluvili odborníci o tom, že je normální se rozvádět, protože se rozvádí většina manželství, a tak se to stalo "normou". Kdo s touto normou nesouhlasí, tak je problém v něm. Normální je totiž to, co dělá většina. Souhlasíte? 

Ve filmech pro děti a mládež už jsou běžné čili "normální" scény, které by před třiceti lety byly zakázané jako nemorální. Dnešní většina mládeže nerozumí slovům jako stud, čistota, zdrženlivost... "Normální" je nestydět se, nečervenat se při dnešní výuce nemorálních praktik a názorů. A navíc je v naší zemi "uzákoněn" manželský život i nemanželům od 15 let a kdo s tím nesouhlasí, je asi "nenormální".

Většina lidí se snaží "splynout s davem" - nevyčnívat. Někteří se naopak snaží na sebe upozornit svým výstředním chováním. A někteří na sebe upozorňují nevědomky tím, že se neřídí většinovou "normalitou" a mají jiné normy chování. Odborně řečeno: Jsou na vyšší úrovni morálního vývoje. Tak svatá Kunigunda, čili česky Kunhuta, šokovala svým chováním své okolí. 

 

Číst dál
DOBRÁ ZPRÁVA: Děkuji. Za život.

DOBRÁ ZPRÁVA: Děkuji. Za život.

Byla jsem se s již dospělým chlapcem podívat se, kde se narodil. Či spíše kde trávil čas před porodem i rok po porodu. Jeho maminka vyrostla v dětském domově a když jí bylo 18, otěhotněla. Nutili ji k potratu stejně jako ostatní dívky, které udělaly něco podobného. Ale protože již byla dospělá, měla na výběr - buď potrat, zůstane v domově a vyučí se švadlenou, anebo si dítě ponechá a stane se takřka ze dne na den bezdomovkyní, protože otec dítěte také neměl kde bydlet a navíc právě vykonával vojenskou službu. Vybrala si druhou možnost. 

Číst dál
DOBRÁ ZPRÁVA - "Začalo to polévkou"

DOBRÁ ZPRÁVA - "Začalo to polévkou"

"Dověděl jsem se, že jsou na nádraží uprchlíci. Tak jsem poslal děti do obchodu, aby jim koupili nějaké jídlo, a manželka jim uvařila polévku... Chtěl jsem někomu pomáhat, ale zatím jsem nevěděl komu a jak. Teď se naskytla příležitost." Vyprávěl nám Ilja Hradecký. Začalo to polévkou, ale polévkou to neskončilo. Z tohoto prvního dobrého skutku jedné rodiny před více jak třiceti lety vyrostla postupně organizace, která má nyní své pobočky ve 26 obcích naší republiky a stará se o 8 oblastí, ve kterých lidé potřebují pomoc (lidé ve stáří, s handicapem, bez domova, s dluhy, sociálně vyloučení - ohrožené děti a mládež, ohrožené rodiny, vzdělávání, duchovní péče).  A Ilja Hradecký objíždí jednotlivá města, aby zaměstnance seznamoval s tím, že na počátku stál tento obyčejný a zároveň neobyčejný dobrý skutek. Odhodlání jednoho člověka pomoct bližnímu. Zvednutí se z pohodlí svého bytu. (Nakonec s uprchlíky bydleli 4 měsíce v uprchlickém táboře.)

Číst dál