Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: „Je psáno: `Můj dům má být domem modlitby', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě.“ Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid (na něm) visel a (rád) mu naslouchal.

 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - zde nebo tady

16:00 Adorace 

17:10 Mše sv. je obětována Za+ Františka a Boženu Kolečíkovy, strýčka Václava, živou a + rodinu Kolečíkovu, Solářovu a Janečkovu