ZÁZNAM vysíláníMše sv. byla v 8:00 hod.

Úmysl: intence ze Sv.Hostýna