Biřmování 18.9. 2o22 v 10:00 v Žeranovicích

Biřmování 18.9. 2o22 v 10:00 v Žeranovicích

 • Dopisy ke stažení
  Úvodní setkání 4.9. 2o21

  Osobní seznámení a struktura biřmování. Příprava bude probíhat 1 x za 14 dní.

  1. Modlitba v kostele  17:00 letní čas  18:00
  2. katecheze  17:30  letní čas 18:30
  3. skupinky 18:30  letní čas 19:00

  závěr setkání v 19:00 hod. letní čas ve 20:00

 •  
  Víra jako vztah 25.9. 2o21

  katecheze pan farář P.Mgr. Radomír Němeček

 •  
  Boží láska, budování důvěry k Bohu  9.10. 2o21

  katecheze paní katechetka Mgr.Bc.Věra Burešová 

 •  
  Boží Slovo 23.10. 2o21

  katecheze paní katechetka Mgr. Hana Zavadilová  

 •  
  Boží Slovo povolává  6.11. 2o21

  katecheze pan farář P.Mgr. Radomír Němeček 

 •  
  Modlitba 20.11. 2o21

  Adorace v kostele + katecheze pan kaplan z KM P.Mgr. Jiří Orság  + dopis krále pro muže 11 a pro ženy 11

  dopis krále pro muže 12 pro ženy 12

 •  
  Boží království přichází 4.12. 2o21
 •  
  Přijmout Ježíšův styl  8.1. 2o22

  katecheze pan farář + paní katechetka Burešová  

  dopis ke stažení od Krále 16 ( byly rozdány  při katechezi  muži  a ženy   )

  dopis od Krále ke stažení 17  pro muže a pro ženy 

 •  
  Ježíšova oběť  22.1. 2o22

  katecheze P.Mgr. Dominik Kovář, kaplan z Holešova 

  dopis ke stažení od Krále 18 (byly rozdány při katechezi ...muži   a ženy 

 •  
  Ježíš, dobrý pastýř 5.2. 2o22

  katecheze Mgr. Zavadilová, Burešová, pan farář  + úvodní modlitba o 4 základní cnosti

  dopis ke stažení od krále 19 muži + ženy  

  dopis ke stažení od Krále 20 (byly rozdány při katechezi)  muži  a ženy  

  dopis ke stažení od Krále 21 muži     + ženy  

 •  
  Následování Ježíše, část 1     19.2.2o22

  katecheze P. Mgr. František Bezděk ( salesián) z Kroměříže  

  ke stažení dopis od Krále 22 muži + ženy

  ke stažení dopis od krále 23 muži  + ženy  

 •  
  Křesťané ve světě  5.3. 2o22

  katecheze katechetka Mgr. Hana Zavadilová + Mgr.Věra Burešová + pan farář   

  ke stažení dopis od Krále 24 muži + ženy 

 •  
  Následování Ježíše, část 2       19.3. 2022

  Katecheze katechetka Mgr. Hana Zavadilová + Mgr.Věra Burešová + paní Zdena Janochová  

  ke stažení dopis od Krále 25 muži  + ženy  

 •  
  Ctnosti   

  Cnosti jsme probrali při modlitbě 5.2.2o22 .Zde najdete i katechezi o cnostech.

 •  
  Duch svatý   2.4. 2o22

  Katecheze společná katechetky s panem farářem  

  ke stažení dopis od Krále 26 muži  + ženy  

 •  
  Církev   9.4.  2o22

  Katecheze katechetka Tamara Suchánková z Kroměříže  

  ke stažení dopis od Krále 27 muži   a ženy 

 •  
  Církev v Dějinách  23.4. 2o22

  Katecheze P. Mgr. Jan Hrudík z Bystřice pod Hostýnem  

  dopis od Krále ke stažení 28 muži   a ženy  

  Upozorňujeme, že kdo se neúčastní jakéhokoliv setkání je třeba se omluvit a seznámit se s katechezí a s dopisem od Krále  !!!

 •  
  Věda a víra   30.4. 2022

  Katecheze paní katechetka Mgr. Bc. Věra Burešová   

  ( katecheze  byla zpracovaná podle novějších poznatkůdopis od Krále pro muže 29 dopis od krále pro ženy 29

  Upozorňujeme, že kdo se neúčastní jakéhokoliv setkání je třeba se omluvit a seznámit se s katechezí a s dopisem od Krále  !!!

  dopis od Krále pro muže 30        dopis od krále pro ženy 30   

 •  
  Osobní povolání  21.5. 2o22 - Příprava proběhne v Kurovicích od 17:00

  Katecheze manželé Slimaříkovi     

  dopis od krále pro muže 31    a pro ženy 31 

 •  
  Biřmování    28.5. 2o22 - příprava proběhne v Kurovicích od 18:00

  Katecheze pan děkan Jerzy Walczak z Holešova   

  dopis od Krále pro muže 32 a pro ženy 32   

 •  
  Eucharistie   11.6. 2o22 - příprava proběhne v Žeranovicích

  Katechezi bude mít P. ThLic. Mgr. Ladislav Nosek, superior, duchovní správce a rektor baziliky na Sv. Hostýně   

  dopis od krále pro muže 33 dopis od krále pro muže 32    a pro ženy 33 33.biřmování_ž

 •  
  Svátost smíření   25.6. 2o22 - příprava proběhne v Ludslavicích v kostele a pak u paní učitelky Kojecké katecheze na zahradě

  Katecheze P. Mgr. Radomír Němeček   

   

  dopis od krále pro muže 34         a pro ženy 34  

 •  
  Manželství    9.7. 2o22  v Žeranovicích

  Katecheze manželé Žižlavští   

  dopis od Krále pro muže 35            a pro ženy 35  

 •  
  Liturgie, svátosti, křest  23.7. 2o22  v Žeranovicích

  Katecheze katechetka Tamara Suchánková z Kroměříže   

  dopis od krále pro muže 36   a pro ženy 36

 •  
  Společenská odpovědnost    6.8. 2o22

  Katecheze Mgr. Hana Zavadilová   

  dopis od Krále pro muže 37      a pro ženy 37 

 •  
  20.8. 2o22  Setkání biřmovanců tento termín odpadá,  ale mrkněte na toto video 

   

  dopis od Krále pro muže 38            a pro ženy 38  

 •  
  7 darů Ducha Svatého + ovoce Ducha Svatého   3.9. 2022

  Katecheze Tým: pan farář, Hanka Zavadilová a Věrka Burešová   

  dopis od Krále pro muže 39        a pro ženy 39 

 •  
  Víra se projevuje láskou  10.9.  2022 od 16:00 + nácvik od 18:00

  Katecheze začne v 16:00   a po skončení proběhne nácvik od 18:00 hod.

  dopis od Krále pro muže  40     a pro ženy 40 

 •  
  Biřmovanci a kmotři si zajistí zpověď před přijetím svátosti biřmování nejpozději do 17.9.  2022

  Kdo bude chtít využít v Žeranovicích bude příležitost ke svátosti smíření 17.9. 2o22 od 7:00 - do 11:00 hod.

   

 •  
  Biřmování 18.9. 2o22 v Žeranovicích v 10:00 - přijede pan biskup Mons. Antonín Basler

  Oběd s otcem biskupem na zámku od 12:00 hod.pro biřmovance, kmotry a pozvané hosty, kteří se rozhodli přijmout tuto nabídku - kdo má zájem o společný oběd - biřmovanec a kmotr je třeba se dopsat do tabulky !!!       

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatečně po biřmování ještě dokončit celý cyklus dopisů

 •  
  dopis od Krále  41 ~  do 23.9.

  pro muže         a pro ženy 

 •  
  dopis od Krále 42 ~ do 30.9.

  pro muže       a pro ženy  

 •  
  dopis od krále 43 ~ do 7.10.

  pro muže            a pro ženy  

 •  
  dopis od Krále 44 ~ do 14.10.

  Doplňte obsah sekce 3, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  dopis od Krále 45 ~ do 21.10.

  Doplňte obsah sekce 4, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  dopis od Krále 46 ~ do 28.10.

  Doplňte obsah sekce 5, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  dopis od Krále 47 ~ do 4.11.

  Doplňte obsah sekce 6, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  dopis od krále 48 ~  do 11.11.

  Doplňte obsah sekce 7, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.