Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“

Homílie : 

Když jsme byli malé děti rádi jsme si hráli a objevit náhodou nějaký poklad to by bylo něco. Žádný poklad jsme ovšem nenašli i když jsme si to tolik přáli. A přece najednou jsme zjistili, když jsme byli starší, že v pohádkách a filmech poklady jsou. Ve skutečném životě se podaří občas někomu najít něco v zemi, co má obrovskou hodnotu. Tak k tomuto Ježíš přirovnává Boží království (BK) které je podobné pokladu ukrytém v zemi. Pokud jsme v životě neměli štestí najít poklad, tak máme příležitost ho nyní najít. Nenajdeme zlatou truhlici ale máme hledat Boží království, jenž má hodnotu pokladu. I 2-hé podobenství mluví o obchodníkovi, jenž hledá vzácnou perlu. Stačí najít jednu vzácnou a má postaráno, třeba na celý život.

To podobenství pokulhává v tom, že nám říká, že je to podobné. Ve skutečnosti, když bychom našli poklad, tak ho prodáme a budeme zajištěni . Stejně i perlu a získáme velké bohatství. Boží království které hledáme se neprodává ale máme ho vlastnit. Je to tak velká hodnota, že se jí nemůže nic vyrovnat. BK je něco tak velikého, že nás to přivádí do nebe, je to opravdový poklad. Když ho máme, tak jsme nejbohatší lidé na světě. Není většího bohatství.

Má to ale jeden háček, že mezi pšenici nasel nepřítel plevel, jak jsme slyšeli minule. Někdo nám evidentně škodí a klame nás. Takže pozor na to  ! A dnes tam stojí, že BK je síť, která zahrne všecho možné i to co tam nepatří. A to oddělení plevele a co nepatří do sítě proběhne až na konci věků, to udělají andělé, jak nám Ježíš vysvětlil.  My to oddělovat nemáme, my to máme nechat pohromadě a odevzdávat našemu Pánu, aby on to proměnil jednak ve svátosti smíření nebo v eucharistii nebo nám dal sílu do naší slabosti nebo svým milosrdenstvím.