Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým apoštolům: "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."

Kázání: 

2.svátek vánoční 26.12. 2020

Dnes o druhém svátku vánočním slyšíme úplně jiné texty než jsme slyšeli včera o Božím hodu narození. Asi proto, že dnes slavíme sv.Štěpána, mučedníka. Pravý opak ke včerejšku. Včera Ježíškovo narození. A dnes Štěpánovo umučení.

Jeden malý chlapec psal úkol na téma nejkrásnější den. Svou práci začal otázkou: Máte rádi narozeniny? Já ano. Narozeniny jsou bezva den. Všichni jsou na vás hodní a dostáváte dárky. Jejich jedinou chybou je, že nejsou každý den. Nebylo by to skvělé, kdyby vás každý den chodili přátelé navštěvovat, byli na vás milí a snažili by se vám udělat radost? To by bylo jako v ráji. Ale i když to není každý den, jsem rád, že narozeniny jsou a pro mě je to ten nejlepší den na světě. 

Včera jsme slavili narozeniny božského dítka a dnes slavíme narozeniny pro nebe sv.Štěpána. Asi by se dalo říci, že nejlepší den na světě jak pro Ježíška, jeho narození a také nejlepší den pro sv.Štěpána, protože jeho mučednická smrt je narození pro nebe. Člověk se rodí jak říkají otcové církve 2x. Poprvé do tohoto světa a po druhé se v nás rodí Bůh svou milostí a tak se rodí člověk pro Boha, pro věčnost. I sv.Štěpán se poprvé narodil do tohoto světa a podruhé když uvěřil v Ježíše z Nazaretu. Mučednická smrt je jen velké vyznamenání a ukazuje na sílu milosti, kterou nám Pán dává a ukazuje naši sounaležitost k Ježíšovi. 

Na mučednících vidíme velikost božské milosti, kterou nám přináší Božské dítko. Ačkoliv je jeho milost malá tak jak On je malý, přesto může růst do závratných výšin. Pěkně to Pán vyjádřil v podobenství o hořčičném zrnku. Nejmenší ze všech ale dorůstá do obrovských rozměrů. Nebo obdobně jako stromy v lese. Kristovým narozením Bůh mění přístup oproti SZ,který byl postaven na vůli a skutcích člověka. Narozením božského dítka nastává změna a Bůh již nestaví na vůli a skutcích, ale staví vše na milosti, která přichází od Něho. Ona se stává tou nejhlavnější a nejdůležitější. Milost, kterou nám přináší Pán a kterou nám získal v plnosti. A milost, kterou máme neustále přijímat, aby v nás rostla a aby nás přetvářela.

 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - ZDE