Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, (podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi (jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: `Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: `Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.' Pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.'"

Homílie :

Vneseme do toho podobenství trochu matematiky. Hřivny, které Pán domu svěřil služebníkům je dost velký majetek. V prvním případě 5 hřiven a dalších 5 vyzískal, takže celkem 10 hřiven, Druhému byly svěřeny 2 hřivny a další 2 vyzískal, takže celkem 4 hřivny. A ten poslední dostal 1 hřivnu a nevyzískal nic a tak mu Pán vzal i tu 1 hřivnu a dal ji tomu co má 10, takže první měl celkm 11 hřiven a ten poslední neměl nic, přišel i o to co měl. Jedna hřivna = hroudu stříbra, cca 30 kg, tak z této hroudy se vyrazilo 6 000 denárů a denár byl jednodenní mzda. Kdybychom počítali s tím, že dnes je denní čistá mzda asi 1.000 Kč, jedna hřivna by měla v Ježíšově době
hodnotu asi 6 000 000 korun. Takže ten první co měl 11 hřiven = to se rovnalo částce 66 milionů. Ten druhý měl 4 hřivny= to se rovnalo částce 24 milionů a ten třetí měl 6 000 000 milonů a nakonec kvůli lenosti o tuto částku přišel a neměl nic. Jednalo se tedy opravdu o velké bohatství.
A když hovoří o hřivnách, nemyslí na peníze, ale na zcela jiné bohatství. Ve starověku odpovídala hřivna váhové jednotce, která se nazývala talent. Krásné slovo, které má v dnešní době jasný význam. Talentem se rozumí naše dary, schopnosti a nadání.Za talenty máme vidět opravdu velmi velkou hodnotu,veliké bohatství, které nám Bůh svěřil. Možná se nám někdy zdá, že nic nemáme, ale není to pravda. Máme velké bohatství darů. 
Ale co když si jako ony hřivny dosadíme ještě jinou
hodnotu – lásku, jíž nás Otec miluje. Co hřivny, jako Boží láska? Evangelista říká, že majitel svěřil svůj majetek „každému podle jeho schopností“. Bůh nás zná a ví, jaké jsou naše schopnosti – a
podle nich nám dává svou lásku, na níž máme svoji odpovědí lásky. Sv.Hildegarda říká, že pokud uděláme jídlo druhým z lásky, pak se zmnožuje a jídlo ma 2násobný uzdravující účinek. Protože na lásku lze odpovídat pouze láskou. Boží lásku nelze zvětšit lidskými silami. Láska se dává, na lásku se odpovídá. S láskou se nehandluje. A proč dostal každý jinou částku ? Miluje snad Bůh někoho více a jiného méně? V žádném případě. Právě proto,
že nás Bůh dokonale zná, ví, že každý zakoušíme Boží lásku jinak. Každý se ve svém životě setkáváme s láskou,
v různé míře. Někdo je jí zahrnován od narození. Někdo je láskou a pozorností obklopován, jiný odstrkován a někdo i odložen. To všechno má vliv na to, jak budeme ve svém životě schopni odpovídat na lásku. Tu lidskou i Boží. Právě když si za svěřené hřivny, dosadíme lásku – pak dostává toto evangelium ještě hlubší rozměr.

 

 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ  -  zde nebo tady  

Mše sv. je obětována Za Miladu a Miroslava Vyhlídalovy, rodiče Šimčíkovy a ochranu Panny Marie za živou rodinu.