ADORACE a mše sv. - zde nebo tady

MŠE SV. JE OBĚTOVÁNA Za Jaroslava a Marii Řihákovy,dvoje rodiče a duše v očisti