ZÁZNAM  ⇓

Mše sv. je obětována za všechny, kteří se podíleli na stavbě tohoto kostela a za všechny, kteří jej opravovali a zvelebovali