Vážení rodiče,

Letošní školní rok se bude učit náboženství v ZŠ v Žeranovicích takto:

PONDĚLÍ 12:30 – 13:15     4. + 5.třída (Cíl: Naučit se modlit se denně k Bohu a nechat se jím vést.)

                  13:15 – 14:00      3.třída (Cíl: Přijmout Ježíše jako svého nejlepšího přítele.)

STŘEDA   12:50 – 13: 35 1.+ 2. třída (Cíl: Vidět kolem sebe Boží stvoření. Bůh je Otcem všech.)

Děti potřebují do hodin náboženství velký sešit bez linek, nůžky, lepidlo, pastelky a psací potřeby. Všechny třídy bude učit katechetka Mgr. et Bc. Věra Burešová, tel. 732 767 592. Každou hodinu náboženství připravuje katechetka spolu s panem farářem Radomírem Němečkem a katechetkou Hankou Zavadilovou, kteří v případě potřeby mohou katechetku Věru zastoupit.

Letos budeme ve všech školách probírat život Pána Ježíše a Jeho slova. Vycházet budeme z evangelií předchozí neděle a budeme si toto evangelium vysvětlovat názorným způsobem pomocí krátkého videa. Na tato videa se můžete dívat i doma. Natočil je otec Roman Vlk. Aplikaci „Vlčí doupě“ si také můžete stáhnout do mobilních telefonů. Odkaz je na stránkách farnosti farnostzeranovice.cz anebo https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ/featured

Výuka ve 3.třídě

3.třída bude mít program v něčem odlišný. Je zvykem připravovat se ve 3.třídě na přijetí Pána Ježíše v Eucharistii. V tomto věku totiž již bývají děti schopny odlišit dobro od zla a ovlivňovat své chování a samy se rozhodovat pro Boží věci. K formaci dětí poslouží také výuková videa otce Jana Bleši (odkaz je také na stránkách farnosti Žeranovice) https://www.youtube.com/watch?v=74rOpQQNDak, pod videem jsou k vytištění i pracovní listy. Třeťáci také dostanou speciální pracovní sešity.

Příprava dětí na přijetí Spasitele do svého srdce ale nejvíce záleží na PŘÍPRAVĚ V RODINĚ.

Zejména v rodině se již od útlého dětství vychovává svědomí dítěte a jeho chování. Žádná výuka náboženství dítě nepřevychová. Pokud má dítě příklad v rodičích, kteří vnímají Boha jako Pána svého života, má usnadněnou cestu v přijímání Pána Ježíše pokračovat i nadále. První svaté přijímání je totiž začátek křesťanské cesty. Začátek života s Ježíšem. Pokud rodiče nemají v úmyslu dítě na této cestě podporovat, není žádoucí, aby dítě přistoupilo k 1.svatému přijímání, které by se stalo snad přijímáním posledním a dítě by potom v životě s Pánem Ježíšem nepokračovalo.

Děti mohou přistoupit ke svatému přijímání tehdy, když jsou schopny rozeznat obyčejný chléb od chleba proměněného a mají touhu po přijetí Pána Ježíše. Nevyžadují se veliké znalosti. Dítě by se mělo rádo modlit – mluvit s Pánem Ježíšem a snažit se ho poznávat. Čas, kdy dítě přistoupí k prvnímu svatému přijímání by neměl být věcí zvyklosti či nátlaku. Dítě může přistoupit k 1.sv. přijímání v jakémkoliv věku.

  Přeji vám i vašim dětem, ať prožíváte pěkný čas školních let vašich dětí, ať naplno společně využíváte ten krátký a vzácný čas jejich radostné hravosti.

Budu se snažit, aby i hodiny náboženství byly nápomocny vašim dětem k jejich větší přátelskosti, nesobeckosti a k nezištné pomoci zejména doma.

                                                                                       S úctou                  

                                                                                                                    katechetka Věra Burešová