SETKÁNÍ VŠECH RODIČŮ I DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU V ŽERANOVICÍCH K 1.SV. PŘIJÍMÁNÍ BUDE PROBÍHAT V NÁSLEDUJÍCÍCH TERMÍNECH V 16 HOD. V KOSTELE SV. VAVŘINCE V ŽERANOVICÍCH nebo NA FAŘE.

 

 •  
  3.10. setkání rodičů na faře

  Na prvním setkání rodičů na faře představily katechetky a otec Radek jak bude probíhat celoroční příprava. Rodiče čeká zejména příprava doma s dětmi - setkávat se nad Písmem svatým a při modlitbě v rodině, a také navštěvovat nedělní bohoslužby. Rodiče budou pravidelně dostávat i dopisy pro inspiraci jak prohloubit rodinný náboženský život. V náboženství a při setkáváních rodičů a dětí v kostele budou probíhat názorné katecheze dle didaktické metodiky "Dnes budu tvým hostem". V první části přípravy si děti uvědomí dar svého křtu a poté se budou postupně seznamovat s biblickými příběhy to tom, jak Pán Ježíš uzdravoval lidem oči, uši, ruce, ústa, nohy, srdce... a děti by si měly při tom uvědomovat, v jakých situacích se také chovají jako "nemocní" neboli hříšní, a potřebují od Pána Ježíše také uzdravení.

  V době postní bude čekat děti první svatá zpověď s následným obědem na zámečku dle biblického podobenství o marnotratném synu.

  Domluvili jsme se, že datum první svaté zpovědi bude 25.2. 2o23  + prvního svatého přijímání bude 28.5. 2023

 •  
  7.11. setkání rodičů a dětí 

  *   foto :  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13                         

 • 9.1.2o23 setkání rodičů a dětí od 16:00 v kostele

  Téma setkání: Uzdravení hluchoněmého

 •  
  6.2.2o23 setkání rodičů a dětí

  *Téma setkání: Marnotratný Syn

 •  
  20.2.2o23 setkání rodičů na faře

  * Setkání jen rodičů na faře proběhlo od 16:00 hodin. Společně jsme se zamýšleli jak pomoci dětem se sv. smíření. Debata otvírala různé pohledy ale nejdůležitější je osobní příklad rodičů. Žádné jiné důvody neobstojí.  

 
25.2.2o23 první zpověď dětí + společný oběd u Karla v Rackové
 • Zpověď proběhla po úvodních informacích  po 10:00 hod. Ke zpovědi přistoupilo 12 dětí. Jedna holčička nemohla kvůli zdravotnímu stavu. Pak přistoupili ke sv. smíření i rodiče dětí. Zpovídání skončilo po 1/2 dvanácté a pak jsme odjeli na společný oběd na Rackovou ke Karlovi, abychom napodobyli otce, jenž pro svého marnotratného syna vystrojil velkou hostinu.

 

 • Mše za rodiče a děti :   5.3. 2o23 v 8:00
 •                                         14.4. 2o23 v 17:10    
 •                                                23.5. 2o23 v 17:00
 •  
  27.3.2o23 setkání rodičů a dětí - eucharistický stůl

  *Setkání s rodiči a dětmi proběhlo ve velmi pěkné atmosféře. Tentokrát bylo téma již eucharistické. Uvědomili jsme si význam stolu v rodině, kde převážně každé dítě tráví hodně svého času spolu s rodiči a sourozenci. P. Ježíš ustanovil památku na své Tělo a Krev právě při stolu se svými učedníky. Děti při této katechezi postupně vyzdobili stůl a společně s rodiči si vyzkoušeli přijetí Těla a Krve Páně v podobě kousku obyčejného chleba a minerálky s příchutí hroznů.

 •  
  17.4.2o23 setkání rodičů a dětí

  *Setkání s rodiči a dětmi proběhlo od 16:00 hod. v našem kostele v Žeranovicích a  je již poslední. Pak se setkáme jen s rodičmi. Tentokrát bylo téma vzkříšení, které se odehrálo v zahradě, kam byl Pán pohřben. 

 •  
  15.5. 2o23 Mimořádné setkání jen RODIČŮ - na faře v 16:00 hod.

  *

   

                                   

                                         KALENDÁŘ přezkoušení prvokomunikantů na faře 2o23