SETKÁNÍ VŠECH RODIČŮ I DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU V ŽERANOVICÍCH K 1.SV. PŘIJÍMÁNÍ BUDE PROBÍHAT V NÁSLEDUJÍCÍCH TERMÍNECH V 16 HOD. V KOSTELE SV. VAVŘINCE V ŽERANOVICÍCH.

 

 •  
  3.10. setkání rodičů na faře

  Na prvním setkání rodičů na faře představily katechetky a otec Radek jak bude probíhat celoroční příprava. Rodiče čeká zejména příprava doma s dětmi - setkávat se nad Písmem svatým a při modlitbě v rodině, a také navštěvovat nedělní bohoslužby. Rodiče budou pravidelně dostávat i dopisy pro inspiraci jak prohloubit rodinný náboženský život. V náboženství a při setkáváních rodičů a dětí v kostele budou probíhat názorné katecheze dle didaktické metodiky "Dnes budu tvým hostem". V první části přípravy si děti uvědomí dar svého křtu a poté se budou postupně seznamovat s biblickými příběhy to tom, jak Pán Ježíš uzdravoval lidem oči, uši, ruce, ústa, nohy, srdce... a děti by si měly při tom uvědomovat, v jakých situacích se také chovají jako "nemocní" neboli hříšní, a potřebují od Pána Ježíše také uzdravení.

  V době postní bude čekat děti první svatá zpověď s následným obědem na zámečku dle biblického podobenství o marnotratném synu.

  Domluvili jsme se, že datum prvního svatého přijímání po určitých úpravách bude 28.5. 2023

 •  
  7.11. setkání rodičů a dětí 

  *   foto :  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13                         

 •  
  9.1.2o23 setkání rodičů a dětí

  *

 •  
  6.2.2o23 setkání rodičů a dětí

  *

 •  
  20.2.2o23 setkání rodičů na faře

  *

 •  
  25.2.2o23 první zpověď dětí + společný oběd na zámku

  *

 •  
  27.3.2o23 setkání rodičů a dětí

  *

 •  
  17.4.2o23 setkání rodičů a dětí

  *

 •  
  28.5.2o23 první sv.přijímání v 9:30

  *