ZÁZNAM vysílání 


Mše sv.byla v 17:10

Obětována: Za † manžely Františku a Vladimíra Doleželovy