Modlitba Tomáše Butty, patriarchy:

Otče, Pane světa a Stvořiteli podivuhodné a rozmanité přírody, děkujeme ti, že nám dáváš ze své štědrosti to, co potřebujeme ke svému životu, a nemusíme trpět nedostatkem.

Děkujeme ti za letošní úrodu, za obilí, které dozrálo na polích, za hrozny na vinicích, jablka, hrušky a švestky v sadech a v zahradách, za mnohé rozmanité plody země.

Děkujeme ti za všechny lidi, kteří pracují v zemědělství, pekárnách, v dopravě, v obchodech, abychom mohli mít na stole denně čerstvý chléb.

Dej, abychom tvými dary neplýtvali a dokázali být k druhým štědří.

Prosíme tě za všechny lidi, kteří mají nedostatek a trpí hladem, aby i oni směli poznat tvou otcovskou péči.

Zůstávej s námi  - často nevděčnými dětmi - a pečuj o svět, který jsi stvořil. Prosíme o tvé požehnání.

Amen.