ZÁZNAM vysílání

Mše sv.byla v 8:00 hod.

Obětována : Za živé i † farníky