ZÁZNAM vysílání 

Mše sv.začínala ráno v 8:00 hod.

Obětována: Intence ze Sv.Hostýna