ZÁZNAM vysílání o Slavnosti Nanebevstoupení Páně 

MŠE sv. byla V 17:10

Byla obětována : Intence ze sv.Hostýna