ZÁZNAM

Mše sv.začala v 8:00 hod.

Byla obětována : Za † Štěpána Langra,živou rodinu Langrovu a Hlavicovu s prosbou k Panně Marii o ochranu těchto rodin a poděkování za dar zdraví.