ZÁZNAM

Mše sv. byla dnes v 17:10 hod.

Byla obětována : Za Aloise a Ludmilu Vaňharovy,dvoje rodiče ,duše v očistci a živou rodinu.