ZÁZNAM vysílání

Mše sv. byla v 8:00 hod.

Sloužena : Za + Josefa Brázdila, manželku, syna a rodinu Gábovu