ZÁZNAM vysílání

Mše sv. byla dnes v 17:10 hod. a byla odsloužena na tento ÚMYSL