ZÁZNAM vysílání 

Mše sv. byla sloužena v 8:00 hod.