ZÁZNAM mše sv.tady :Mše sv.byla odsloužena na úmysl Intence ze Sv.Hostýna.