Živé vysílání pusťte přes odkaz zde

Mše sv. o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně byla sloužena v 9:00 hod.